О нама

ПРИВРEДНO ДРУШTВO ЗA РAЗВOJ ПРOJEКATA O НEКРETНИНAMA “ЗEMУН ИНВEСT ДOO”, БEOГРAД (ЗEMУН)
Матични број: 20516453
Седиште: Општина: Београд-Земун
Улица и број: Др.Недељка Ерцеговца 31
Датум оснивања: 20.02.2009
ПИБ: 105974798

Привредно друштво “Земун инвест” је орјентисано ка изградњи стамбених објеката високог квалитета по приступачним ценама за локалног купца. Реална финансијска подлога за вођење пројеката, као и високо стручни кадар са вишедеценијским искуством у вођењу и реализацији пројеката стамбене изградње, више десетина изграђених и усељених станова са задовољним купцима истих су најбоља препорука „Земун инвеста“.

ВАЖНО:
Придржавање договорених рокова и двогодишња гаранција на купљене станове.